Assigned Prayers and Bhajans For Annual Day- 4/17/2011
The students are selected according to the age and grade level.
Home

  
Nanhe Gopals-1 ( 15 students)
 
    Peace Invocation : Sahanavavatu
    Bhajan: Hey Murali Madhava

     1    Agarwal    Ruchi    K
    2    Sahastrabudhe    Tanay    K
    3    Ambani    Karina    1
    4    Arora    Rena    1
    5    Choksi    Shivum    1
    6    Deodhar    Sharva    1
    7    Goel    Ananya    1
    8    Kamaraju    Pradyun    1
    9    Kulkarni    Sonia    1
    10    Mantro    Arnav    1
    11    Morjaria    Maya    1
    12    Muley    Atharva    1
    13    Patel    Saiya    1
    14    Ponkshe    Kunal    1
    15    Sankhala    Shailee    1

 
                     

Nand Nandan-1 ( 15 students)


     Universal prayer : Gayatri Mantra 
    Bhajan: Gananatham Gananatham

   
   
   
Nanhe Gopals-2 ( 14 students)
 
Prayer for Teacher : Gurur Brahma  
       Bhajan : BholaNath Umapate
 
    16    Saraf    Ameya    1
    17    Selar    Ayush    1
    18    Sinha    Shiv    1
    19    Sumit    Advika    1
    20    Tadwalkar    Aryan    1
    21    Aga    Arshaan    2
    22    Agarwal    Richa    2
    23    Bhat    Arav    2
    24    Deshmukh    Avani    2
    25    Mehta    Rhea    2
    26    Pande Anushka  2
    27   Patel    Dharma    2
    28   Shah    Akash    2
    29   Upadhye    Abha    2
  
   
   
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nand Nandan-2 ( 13 students)

Saints and Poets of India
 
 
 
 
     
  
       
    
Bal Gopals ( 12 students)
                                                                       
    Prayer for God :Twameva mata 
    Bhajan: Hari mere ghar ko ye var do   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Nand Kishore-1 ( 5 students)

Why do we follow Traditional Rituals

 
Nand Kishore-2 ( 6 students)
 
story skit
Comments